Huisregels

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen worden een aantal huisregels gehanteerd. Zodra een afspraak gemaakt is, wordt ervan uitgegaan dat er kennis is genomen van en akkoord gegaan wordt met onderstaande huisregels.

 1. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 2. Bij het maken van een afspraak heb ik gegevens nodig voor mijn administratie.
 3. Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook ik houd mij vanuit de verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.
 4. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt. Ben je reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 5. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist, dien je voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 6. Massagepraktijk Marina de Bruijn is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 7. Mocht je onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoek ik je deze minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden doorberekend.
 8. Massagepraktijk Marina de Bruijn is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 9. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf bij Marina de Bruijn.
 10. Roken in de wacht– en massagekamer is verboden.
 11. De massages hebben niets met erotiek te maken. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen of uitingen maken worden per direct verwijderd.